News and Events

 

 

Fukte

Fukte Youtube

Fukte és el projecte solo de noise de Fabrizio de Bon, fundador del segell discográfic de industrial noise Toxic Industries.
Las seves performances en directe sónan físics y potents, balancejats entre interacciò i control de les fonts de sò inestables como instruments i oscil·ladores construïts por el mateix amb acoples piezoelectricos entre micros..
Su marca característica és el resultat del alternar detritus distorsionats col·lapsant i grabaçions de camp processats, drone i plunderfónia etnica.
Fukte es el proyecto solo de noise de Fabrizio de Bon, fundador del sello discografico de industrial noise Toxic Industries.
Sus performances en directo suenan físicas y potentes, balanceadas entre interacción y control de fuentes de sonido inestables como instrumentos y osciladores construidos por el mismo con acoples piezoelectricos entre micros.
Su marca característica es el resultado del alternar detritus distorsionados colapsandose y grabaciones de campo procesadas, drone y plunderfónia etnica.
Fukte is the noise solo moniker of Fabrizio de Bon, runner of the industrial noise label Toxic Industries.
Fukte’s compositions and live performances are physical and powerful, balanced between interaction and control of unstable sources like self-made instruments, piezoelectric microphone feedbacks and a handmade oscillator. His trademark tracks are the result of alternating collapsing distorted detritus and processed field recordings, drone layers and ethnic plunderphonia.
Persona
Dúo de dark ambient, martial i industrial format per Desirée i Óscar. Amb lletres poètiques què inclouen fragments de textos de Rimbaud, Hölderlin, Nietzsche, Maragall, etc tractant temes com la mort, aïllament, problemes atemporals de l’humanitat, occultisme…etc
Duo de dark ambient, martial e industrial formado por Desirée y Óscar. Con letras poéticas que incluyen fragmentos de textos de Rimbaud, Hölderlin, Nietzsche, Maragall, etc sobre tratando temas como la muerte, aislamiento, problemes atemporales de la humanidad, occultismo…etc
Dark ambient duo, martial and industrial formed by Desirée and Óscar. With poetic lyrics that contain fragments of texts by Rimbaud, Hölderlin, Nietzsche, Maragall, etc on themes such as death, isolation,mankind’s timeless worries, occultism…etc

 

Juché

Nou duo d’industrial/noise rítmic format per Alan Olle i Javier Bañon. Per primera vegada a Màgia Roja després del seu apoteòsic concert telonejant a Esplendor Geométrico.

Nuevo dúo de industrial/noise rítmico formado por Alan Olle y Javier Bañon. Por primera vez en Màgia Roja desde su apoteósico concierto teloneando a Esplendor Geométrico.

New industrial/rhythmic noise duo formed by Alan Olle and Javier Bañon. For the first time in Màgia Roja since their apotheosic concert opening for Esplendor Geométrico.

 Música Veneno

Música Veneno Bandcamp

Projecte en solitari de Jesús Brotons, meitat del dúo de soroll extrem Sons of Bronson i membre de projectes mítics dels 90′s com Honcho/Popular 66 o Arcos de Nepal. Ha editat discs amb segells com Hazard Records, i la La Olla Expréss. Collages surrealistes, sons alienígenes i futurisme.

 Proyecto en solitario de Jesús Brotons, mitad del dúo de ruido extremo Sons of Bronson y miembro de míticos proyectos de los 90′s como Honcho/Popular 66 o Arcos de Nepal. Ha editado discos con sellos como Hazard Records y la La Olla Expréss. Collages surrealistas, sonidos alienígenas y futurismo.

Solo project by Jesús Brotons, half of extreme noise duo Sons of Bronson and member of legendary projects from the 90′s such as Honcho/Popular 66 or Arcos de Nepal. He has released records with labels such as Hazard and La Olla Expréss. Surrealist collages, alien sounds and futurism.

FB EVENT

 

Mític grup de krautrock, en primer cop a Barcelona després de 5 anys.Imperdible.

Mítico grupo de krautrock, la primera vez que vuelven a Barcelona en 5 años. Imperdible.

Legendary krautrock outfit, the first time they return to Barcelona in the last 5 years. Unmissable.

FB EVENT

 

 

 Anki Toner Reunion Tour (Hazard Records)

http://www.ankitoner.com/

Cantante, harmónica y letrista de Superelvis desde 1986 hasta 1998, de Ankitoner Metamars entre 2006 y 2009 y la mitad de The Ignotoner en el 2011. Actualmente trabaja en el proyecto File Under Toner, del cual es el único miembro, y con el que explora los límites de la razón en música. A partir de diciembre de 2015 presenta el proyecto en solitario ANKI TONER REUNION TOUR.

Cantant, harmònica i lletrista de Superelvis des de 1986 fins 1998, de Ankitoner Metamars entre 2006 i 2009 i la meitat de The Ignotoner en 2011. Actualment treballa en el projecte File Under Toner, del qual és l’únic membre, y amb el què explora els límits de la raó en la música. A partir de desembre de 2015 presenta el projecte en solitari ANKI TONER REUNION TOUR.

Singer, harmonica and lyricist of Superelvis from 1986 to 1998, of Ankitoner Metamars between 2006 and 2009 an was half of The Ignotoner in 2011. He now works on his project File Under Toner, of whom he is the only member, and with which he explores the limits of reason in music. From December 2015 he presents solo project ANKI TONER REUNION TOUR.

Zozobra (Màgia Roja)
https://zozobra.bandcamp.com/album/zozobra-cd6-la-virgen-28-07-2012-2

Música post-industrial sinistre i inexorable amb sintetitzadors i objectes. Amb veu insistent escupeix lletres retorsades de veritats incòmodes, a voltes surrealistes i humorístiques, a voltes meta-musicals, arrossegant-nos a les profunditats del pou de l’ànima humana amb tota la seva foscor i ambigüetat. Presenta primícies del seu primer disc que serà editat properament per Màgia Roja.

Música post-industrial siniestra e inexorable con sintetizadores y objetos. Con voz insistente escupe letras de verdades incómodas, a veces surrealistas y humorísticas, a veces meta-musicales,arrastrándonos a las profundidades del pozo del alma humano con toda su oscuridad y ambigüedad. Presenta primícias de su disco que será editado próximamente por Màgia Roja.

Sinister and inexorable post-industrial music with synths and objects. With an insistent voice he spits twisted lyrics on uncomfortable truths, sometimes surrealist and humorist,sometimes metamusical, he drags us down to the depths of the well of the human soul with all its darkness and amiguity. He presents glimpses of his upcoming firsrt record soon to be released by Màgia Roja.

 Coldwave, EBM,Dark-pop, MinimalSynth,Postpunk
i altres músiques no ordinàries.
y otras músicas no ordinarias.
and other non.ordinary music.

Industrial i remor ballable.
Industrial y ruido bailable.
Industrial and danceable noise.

Músiques no ordinàries – Músicas no ordinarias – Non Ordinary music.

 FB EVENT

Concert d’improvisació amb tres representants destacats de l’escena free de Barcelona.

Concierto de improvisación con tres miembros destacados de la escena free de Barcelona.

Improvisation concert we three distinguishe members of Barcelona’s free scene.

Paul Stouthammer
http://tallerdemusics.com/equipo-pedagogico-principal/profesorado/paul-stouthamer/

Professor/ profesor Taller de Músics, col·laborador de/ colaborador de/ collaborator of Makoto Ozone, Agustí Fernández, Ivan Dimitrov….etc

Eduard Altaba (Moisés Moisés, Tropopausa)
http://www.cccb.org/es/participantes/ficha/eduard-altaba/221607

Col·laborador de/ colaborador de/ collaborator of John Zorn…etc )

Àlex Reviriego (Völga, Alguns Homes Bons)
http://www.jazzterrassa.org/ca/node/9255

Format al/ formado en/ graduated from Taller de músics.
Representant de la nova generació d’experimentadors de tècniques exteses de Barcelona i col·laborador hiperactiu en l’escena.
Representante de la nueva generación de experimentadores de técnicas extendidas de Barcelona y colaborador hiperactivo en la escena.
Representative of the new generation of extended technique experimenters of Barcelona and hyperactive in the scene.

FB EVENT

https://waltergross.bandcamp.com/
https://www.mixcloud.com/magiaroja/dj-dani-blue-concert-session-avantgarde-vs-gabber/

Walter Gross

Toca amb 2 máquines de ritmes, un micro i pedals per crear un mur de soroll guiat per baixos gruixuts abarcant des de l’ambient al soroll al punk tribal fins al hip hop, entre Wolf Eyes i Old Dirty Bastard.

Toca con 2 máquinas de ritmos, un micro y pedales para crear un muro de ruido guiado por bajos gruesos abarcando desde el ambient al ruido al punk tribal hasta el hip hop, entre Wolf Eyes y Old Dirty Bastard.
Plays with 2 beat machines, a mic and pedals delivering a sonically heavy bass driven wall of sound ranging from ambient to noise to tribal-punk to hip hop, entre Wolf Eyes y Old Dirty Bastard.

DJ Dani Blue

Torna a explorar els límits de la música amb un concerto-sessió de dos gèneres molt dispars entre sí, si en l’anterior vem tenir una sessió d’Avantgarde vs Gabber, aquesta vegada l’unió d’improbables serà entre el free jazz i el breakcore.

Vuelve a explorar los límites de la música con un concierto-sesión de dos generos muy dispares entre si, si en la anterior tuvimos una sesión de Avantgarde vs Gabber, esta vez la unión de improbables sera entre el free jazz y el breakcore.

Once again explores the limits of music with a concert/session of two very disparate genres, if the previus was a session of Avantgarde vs Gabber, this time the union of the unprobable will be between free jazz and breakcore.


https://www.youtube.com/watch?v=wFQd74HCYGM
https://www.youtube.com/watch?v=efgXkvJty7Y

Templo de Alquitrán

És un nou projecte d’industrial nascut de les ments malaltes dels responsables de Totonizer i Satar, el seu secret ens manté amb l’ai al cor.

Es un nuevo proyecto de industrial nacido de las mentes enfermas de los responsables de Totonizer y Satar, su secreto nos mantiene en vilo.

Is a new industrial project born from the sick minds behind Totonizer and Satar, their secret has got us on tenterhooks.

Jaco

Pertany a un gènere propi fruit de la mezscla entre macarrisme, melancolia i imagineria cinematogràfica, una espècie de postpunk industrial fet amb tècniques pròpies del hip hop i bass music.

Pertenece a un genero propio fruto de la mezcla entre macarrismo, melancolia y imaginería cinematográfica, una suerte de postpunk industrial hecho con técnicas propias del hip hop y bass music.

It belongs to it’s own genre mixing thuggishness, melancoly and cinematographic imagery, a sort of industrial postpunk created with techniques borrowed from hip hop and bass music.-PLACES EXHAURIDES/ PLAZAS AGOTADAS/ FULL-

2ª EDICIÒ – 2ª EDICIÓN – 2nd EDITON 12/03/16

últimes places, últimas plazas, last spaces!

Contact: magiaroja.magiaroja@gmail.com

30-01-16 00.00h FESTA-FIESTA-PARTY

“FOC I DANSA”

amb/con/with Comisarios de la Luz Dj’s

 

 

Noise rock, post-punk, no-wave, coldwave, experimental, krautrock…
i altres músiques no ordinàries.
y otras músicas no ordinarias.
and other non.ordinary music.

http://www.discordianrecords.bandcamp.com/album/1680
https://www.youtube.com/watch?v=xluUdC0K5Co

Dúo del saxofonista Marcel.lí Bayer i el guitarrista Adriano Galante (Seward). Free jazz experimental i fosc.

Dúo del saxofonista Marcel.lí Bayer y el guitarrista Adriano Galante (Seward). Free jazz experimental y oscuro.

Duo of saxophonist Marcel.lí Bayer and guitarrist Adriano Galante (Seward). Experimental and dark free jazz.

 

 

Noir Noir

https://noir-noir.bandcamp.com/album/v-i-t-r-i-o-l

Projecte de David Vellvebí iniciat en 2010 d’ambients lisèrgics inquietants, soroll abrassiu, descomposició biològica i veus grotesques. Música ritualista plena de sang. Va ser un dels millors concerts del LEM i ja ha arribat al Sónar.

Proyecto de David Vellvehí iniciado en 2010 de ambientes lisérgicos inquietantes, ruido abrasivo, descomposición biológica y voces grotescas. Música ritualista, llena de sangre. Fue uno de los mejores conciertos del LEM 2014 y ya ha llegado al Sónar.

Project by David Vellebí created in 2010 of disquieting lysergic ambient, abrassive noise, organic decomposition and grotesque voices. Ritualistic music, full of blood. It was one of the best concerts at LEM and has just arrived at Sónar.

 

Heulen

https://heulenband.wordpress.com/…/…/11/new-heulen-bandcamp/

Heulen son Òscar (Gyakusatsu, Persona) electrónica, pedales i veu i Josué (Alozeau, Planeta Salvatge), guitarra i laptop.

Heulen son Òscar (Gyakusatsu, Persona) electrónica, pedales y voz y Josué (Alozeau, Planeta Salvatge), guitarra y laptop.

Heulen are Òscar (Gyakusatsu, Persona), electrónica, pedals and voice and Josué (Alozeau, Planeta Salvatge), guitar and laptop.

 

FB EVENT

 

 

 

Dúo inèdit de Eugene Martynec, electrónica, i Ferran Besalduch, saxos extrems.

Eugene Martynec ès un mític músic, compositor i productor canadenc. Començant la seva carrera como guitarrista, ha format part entre altres projectes al enregistrament del album Berlin de Lou Reed. En els anys següents s’ha concentrat en el camp de la música electrònica, composició i orquestació, participant en la London Improvisers Orchestra i en altres ensembles. El seu interès actual és la improvisación, composant en directe musica electro-acustica interactiva.

Ferran Besalduch ès un saxofonista extrem: del enorme saxo bajo al petit sopranino, toca amb una gran sensibilitat i expressió. És un músic totterreny àdhuc que en els últims temps se haya centrat en la música experimental i en el free jazz, participant en collectius como Discordian Records i col·laborant amb artistas del món de la dansa, dels artes visuales, artes plástics i amb escriptors.

 

Dúo inédito de Eugene Martynec, electrónica, y Ferran Besalduch, saxos extremos.

Eugene Martynec es un mítico músico, compositor y productor canadiense. Empezando su carrera como guitarrista, ha formado parte entre otros proyectos a la registración del album Berlin de Lou Reed. En los años siguientes se ha concentrado en el campo de la música electronica, composición y orquestración, participando en la London Improvisers Orchestra y en otras ensembles. Su interés actual es en la improvisación, componiendo en directo música electro-acústica interactiva.

Ferran Besalduch es un saxofonista extremo: del enorme saxo bajo al pequeño sopranino, toca con una brillante sensibilidad y expresión. Es un músico todeterreno aún que en los últimos tiempos se haya centrado en la música experimental y en el free jazz, participando en colectivos como Discordian Records y colaborando con artistas del mundo de la danza, de las artes visuales, artes plásticas y con escritores.

 

Inedit duo of Eugene Martynec, electronic, and Ferran Besalduch, extreme saxos.

Eugene Martynec is a great Canadian musician, composer and producer.
Starting his career as guitarrist, he took part between other projects at Lou Reed’s “Berlin” record. Later on he concentrated on electronic music, composition and orchestration, performing several years with the London Improvisers Orchestra and others ensembles. His current interest is in improvised new music, performing and composing live interactive electro-acoustic music.

Ferran Besalduch is an extreme saxofonist: from the huge bass sax to the small sopranino, he desplays a high sensibility and expression capacity. He’s an eclectic musician even though in the last years he focused on experimental and free music, forming part of the collective Discordian Records and collaborating with artists of the worlds of dance, visual arts, plastic art and writers.

Eugene Martynec

Ferran Besalduch

 FB EVENT

 

 

FESTA DE FOC I DANSA AMB COMISARIOS DE LA LUZ DJ’S

Dissabte 16-01-16  h 23.55 en Màgia Roja H.Q

Sabado 16-01-16  h 23.55 en Màgia Roja H.Q

Saturday 16-01-16  h 23.55 at Màgia Roja H.Q

 

http://www.putanclub.org/intro.html
https://soundcloud.com/putanclub

Format per François Cambuzat dels incendiaris L’Enfance Rouge i Gianna Greco (Muffx, Shotgun Babies), Putan Club és una mescla impossible d’avantrock i techno/dubstep. Amb més de 900 concerts des de la seva formació, per Europa, Àfrica i Àsia, Putan Club és una cèl·lula de resistència artística iconoclasta i violenta, groovy i sexy. El seu mode d’actuació es basa en accions de guerrilla: des de la galeria d’art de Nova York al squat bosnià, passant per la discoteca japonesa. Una violació postmoderna del llegat de Birthday Party per l’electrònica actual més brutal, amb influències de la música clàssica contemporània. Una demostració de capacitat d’adaptació, de supervivència i de superació. A més toquen en mig del públic i en la teva cara, no us ho perdeu.

Formado por François Cambuzat de los incendiarios L’Enfance Rouge junto a la italiana Gianna Greco (Muffx, Shotgun Babies), Putan Club es una mezcla imposible de avantrock y techno/dubstep. Con más de 900 conciertos desde su formación, por Europa, África y Asia, Putan Club es una célula de resistencia artística iconoclasta y violenta, groovy y sexy. Su modo de actuación se basa en acciones de guerrilla: desde la galería de arte de Nueva York al squat bosnio, pasando por la discoteca japonesa. Una violación postmoderna del legado de Birthday Party por la electrónica actual más brutal, con influencias de la música clásica contemporanea. Una demostración de capacidad de adaptación, supervivencia y superación. Además tocan en medio del públic y en tu cara, no os lo perdáis.

Formed by François Cambuzat from the incendiary L’Enfance Rouge together with Italian Gianna Greco (Muffx, Shotgun Babies), Putan Club is an impossible mix between avantrock and techno/dubstep. With more than 900 shows in Europe Africa and Asia since its inception Putan Club is an artistic resistance cell, iconoclastic and violent, groovy and sexy. Their modus operandi is based on guerrilla assaults: from an art gallery in New York to a squat in Bosnia to a discotheque in Japan. A post-modern violation of Birthday Party’s legacy by the most brutal electronic music with influences from contemporaneous classical music. A demonstration of adaptability, survival and overcoming. And to top it all off they play in the middle of the crowd and right up in your face, don’t miss it.

 

 

 

https://teslatapes.bandcamp.com/album/dwellings-dont-say-nothing
https://www.youtube.com/watch?v=CbnYgspHXkQ

Dwellings (Salford, UK) és Chris Haslam, resident de l’Islington Mill i membre del col·lectiu ritual-industrial Gnod. Torna a Màgia Roja H.Q. després del seu hipnòtic concert el passat febrer de 2015. Tocarà abans i en col.laboració amb Futuro de Hierro AKA Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). El primer genera ritmes de techno mordàs i obscur què desemboquen en pantans de drones/dark ambient captivant, el segon navega les aigües entre el postindustrial i el noise rítmic a velocitats inseguibles amb energia rock’n'roll i lletres màgickes galvanitzadores. Un triple concert irrepetible.

Dwellings (Salford, UK) es Chris Haslam, residente del Islington Mill y miembro del colectivo ritual-industrial Gnod. Vuelve a Màgia Roja H.Q. después de su hipnòtico concierto el pasado febrero de 2015. Tocará antes y en colaboración con Futuro de Hierro AKA Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). El primero genera ritmos de techno mordaz y obscuro que desembocan en pantanos de drones/dark ambient cautivante, el segundo navega las aguas entre el postindustrial y el noise rítmico a velocidades inseguibles con energía rock’n'roll y letras mágickas galvanizadoras. Un triple concierto irrepetible.

Dwellings (Salford, UK) is Chris Haslam, resident of the Islington Mill and member of ritual-industrial collective Gnod. He returns to Màgia Roja H.Q. after his hypnotic concert last February 2015. He’ll play before and in collaboration with Futuro de Hierro AKA Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). The first generates biting dark techno rhythms that flow into swamps of mesmerizing drones/dark ambient, the later sails the waters between postindustrial and rhythmic noise at impossible speeds with rock’n'roll energy and màgick galvanizing lyrics. An unrepeatable triple concert.

+ Comisarios de la Luz DJ’s

 

ZÓNULA
http://zzonula.blogspot.com.es/p/sobre-zonula.html
https://zonula.bandcamp.com/

És el projecte de Rober Martínez (Muzak) que fusiona la fotografia amb el seu estat sonor, partint de factors principals com: la llum, el moviment, l’espai, el temps i l’improvisació sonora, contemplant l’error com a posibilitat. Projectors de cinema de 8mm, Super 8, sintetitzadors, magnetòfons, teclats, oscil.lador de llum, guitarra eléctrica, efectos, etc… combinen imatge en moviment i so.

Es el proyecto de Rober Martínez (Muzak) que fusiona la fotografía con su estado sonoro, partiendo de factores principales como: la luz, movimiento, espacio, tiempo y la improvisación sonora, contemplando el error como posibilidad. Proyectores de cine de 8mm, Super 8, sintetizadores, magnetófonos, teclados, oscilador de luz, guitarra eléctrica, efectos, etc… combinan imagen en movimiento y sonido.

Is Rober Martínez’s (Muzak) project that fuses photography with it’s sonic state basing itself on main aspects suc as light, movement, space, time and sonic improvisation, contemplating errors as possibility. 8mm film projectors, Super 8, synthesisers, tape-decks,keyboardsm light-oscillators, electric guitar, effects, etc… combine image in movement and sound.

VÖLGA
https://soundcloud.com/fernando-cg-3/ivan-gonzalez-alex-reviriego-vasco-trilla-impro-2-2015-10-02-magia-roja-bcn

És una nova formació de percussió (Vasco Trilla), guitarra i efectes (Fernando Carrasco), trompeta (Iván González) i contrabaix (Àlex Reviriego) que navega en l’espai entre la improvisació lliure i els drones més foscos.
Com ficar en un còctel el Miles Davis de Bitches Brew, Bela Bartok i SunnO))). Un dels nostres concerts favorits del 2015.

Es una nueva formación de percusión (Vasco Trilla), guitarra y efectos (Fernando Carrasco), trompeta (Iván González) y contrabajo (Àlex Reviriego) que navega en el espacio entre la improvisación libre y los drones más oscuros. Como poner en un cóctel el Miles Davis de Bitches Brew, Bela Bartok y SunnO))). Uno de nuestros conciertos favoritos del 2015.

Völga is a new formation of percussion (Vasco Trilla), guitar and effects (Fernando Carrasco) trumpet (Iván González) and double bass (Àlex Reviriego) that navigates the space between free improvisation and the darkest drones. Like a cocktail of Miles Davis circa Bitches Brew, Bela Bartok and SunnO))). One of our favorite shows of 2015.

 


https://soundcloud.com/htilde
https://vimeo.com/htilde
http://marti-net.blogspot.de/

H~ és un duo format pels espanyols residents a Berlín: Oscar Palou (manglart.es) i Martí Guillem (tornant després del seu apabullant concert amb Crocanti a MR H.Q. el passat Juliol).
Improvisació en directe amb elements electroacústics des de soroll a grabacions a camp, passant per ambient, glitch, rythm electronics, IDM, drone.

H~ es un duo formado por los españoles residentes en Berlín: Oscar Palou (manglart.es) y Martí Guillem (regresando después de su apabullante concierto con Crocanti en MR H.Q. el pasado julio). Improvisación en directo con elementos electroacústicos desde ruido a grabaciones de campo, pasando por ambient, glitch, rythm electronics, IDM, drone.

H~ is a duo conformed by Berlin based Spanish artists Oscar Palou (manglart.es) and Martí Guillem (returning to MR H.Q. after his mindblowing concert with Crocanti this past July).
Live improvisation with electroacoustic elements, from noise to field recordings, through ambient, glitch, rythm electronics, IDM, drone.

+ Comisarios de la Luz DJ’s

 

 

 

 

 

SARAH RASINES (Bilbao)
http://sarahrasines.bandcamp.com/
http://sarahrasiness.hotglue.me/

És artista visual i sonora, part del Grupo d’Investigació Ikersoinu (Investigació Sonora i Espai Artístic). Ha exposat i difòs la seva obra en festivales i centres d’art com: Espacio Tangente de Burgos, Centro Huarte de Pamplona, ZarataFest i MEM-MUSICAEXMACHINA d’entre altres.

Es artista visual y sonora, parte del Grupo de Investigación Ikersoinu (Investigación Sonora y Espacio Artístico). Ha expuesto y difundido su obra en festivales y centros de arte como: Espacio Tangente de Burgos, Centro Huarte de Pamplona, ZarataFest y MEM-MUSICAEXMACHINA entre otros.

Is a visual and sonic artist, member of the Ikersoinu Research Group (Sonic and Artistic Space Research). She has shown and disseminated her work in festivals and art centres such as: Espacio Tangente de Burgos, Centro Huarte de Pamplona, ZarataFest and MEM-MUSICAEXMACHINA among others.

————————–————————–————————–

CITY DRAGON (Paris/Vancouver)
https://soundcloud.com/city-dragon
https://www.youtube.com/watch?v=mOTK5rZEnGo
https://www.youtube.com/watch?v=fSrmnQIqPqU

Psicodèlia sorollosa i hypnòtica amb xilòfon, flautes, veu, micròfons i pedals.

Psicodelia hipnotica y ruidosa con xilofono, flautas, voz , micrófonos y pedales.

Hypnotic and noisy psychedelia with xilophone, flutes, voice, microphones and pedals.

————————–————————–————————–——
AGUDOG (Burgos)
www.soundcloud.com/agudog

Agudog és un duo de música electrònica format per Javier Moratinos i Raúl Juez. És un projecte de caire experimental, amb atmòsferes vibrants clarobscures, paisatges onírics i ritmes de la música de ball què busquen lo mental i l’experiència física.

Agudog es un duo de música electrónica formado por Javier Moratinos y Raúl Juez. Es un proyecto de corte experimental, con atmósferas vibrantes claroscuras, paisajes oníricos y ritmos de la música de baile que buscan lo mental y la experiencia física.

Agudog is an alectronic music duo formed by Javier Moratinos and Raúl Juez. It’s an experimental project with vibrant chiaroscuro atmospheres, oeniric landscapes and dance music rhythms that search for both the mental and the physical experience.

 

 

Ordre Etern (pesadilla postindustrial, BCN)
https://ordreetern.bandcamp.com/album/revoluci-soterrada

Formado por Yarei Molina y Víctor Hurtado (Qa’a), Hurtado también tiene proyectos con Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten) y ha colaborado en directo con Nurse With Wound.

Con baterías modificadas que se acoplan como guitarras y guitarras que parecen planchas de metal-sin tocar una nota alguna- junto a syntes y tímpani, Ordre Etern crean una pesadilla distópica postindustrial.

Siguiendo en la tradición del imaginario oscuro y austero de artistas como Goya y Lorka con un distintivo fuego Mediterráneo el sonido de Ordre Etern es desolado y vil como el vacío que representa el espíritu de su ciudad. Ordre Etern no es la derrota sinó la lucha, la lucha incansable y la celebración de la crisis eterna-no sólo económica, sinó moral-de los últimos tiempos. Con letras oscuras como el período que los parió, hablan de luchar y resistir en un presente cruel, contra la adversidad, la desolación urbana y moral y la división de las dos naturalezas del hombre.

Presentan su primer LP “Revolució Soterrada”. Co-editado por Màgia Roja (BCN) junto a Tesla Tapes (Manchester).

Sagrados Corazones (no ola sacra, Madrid)
https://sagradoscorazones.bandcamp.com/album/sagrados-corazones

 

MEDIEVO
https://medievo.bandcamp.com/

NOCHES DE TANDOORI
https://familiadetakon.wordpress.com/noches-de-tandoori/
Duo Larry Detakon (Jaco) and Víctor Ginesta.

ALICIA CARRERA DJ (22-01:00H)

 

 

No Parfum (Martí B & Samuel M.)    FB EVENT

Un duo d’ambient, IDM i Techno. Utilitzen sons analògics i digitals per a crear paisatges sonors experimentals amb guitarres, caixes de ritmes, baix i sintetitzadors.

Un dúo de ambient, IDM y Techno. Utilizan sonidos analógicos y digitales para crear paisages sonoros experimentales con guitarras, cajas de ritmos, bajo y sintetizadores.

Duo working in the fields of Ambient, IDM and Techno. Analogue and digital sound to create experimental soundscapes using guitars, machine drums, bass, and synthesizers.

 

FB EVENT

25HOMBRES
Tenen la virtut de sorprendre a cada acció que fan. Inclús per els que els havien vist uns quants cops l’última acció ritualística en el marc de l’últim LEM va ser un adinsament en un altre planol espiritual, experimentat per 6 sentits. L’únic que sabem és que un secret total envolta la seva próxima acció acompanyats d’altres músics, ballarins i experimentadors.

Tienen la virtud de sorprender en cada acción que hacen. Incluso para los que los hayan visto en otras ocasiones su última acción ritualística en en marco del último LEM ha sido un endinsamiento en otro plano espiritual, experimentado por 6 sentidos. Lo único que sabemos es que un secreto total envuelve su próxima acción en el que les acompañan otros músicos, bailarines y experimentadores.

They have the virtue of surprising in every action they make. Even for those that may have seen them on other occasions their last ritualistic action in the marc of LEM was a incursion into a more spiritual plane, experienced by 6 senses. All we know is that their following action is enshrouded in complete secrecy and they are accompanied by other musicians, dancers and experimenters.

FUTURO DE HIERRO
Futuro de Hierro és Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). 2015 ha sigut un any de reactivació i creixement d’aquest projecte a camí entre el postindustrial i el noise rítmic. Trencant un hiatus de 3 anys, fent dos gires i dos incursions, tocant a 6 països diferents i editant un cdr i un 10″. Els seus dos últims concerts a Bristol i a Berlin, tocant davant de 200 persones han causat furor. Aquest será l’últim concert que doni aquest any.

Futuro de Hierro es Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). 2015 ha sido un año de reactivación y crecimiento de este proyecto a medio camino entre el postindustrial y el noise rítmico. Rompiendo un hiatus de 3 años,haciendo 2 giras y 2 incursiones, tocando en 6 países diferentes y editanto un cdr y un 10″. Sus dos últimos conciertos en Bristol y  Berlin, tocando delante de 200 personas han causado furor. Este será su último concierto este año.

Futuro de Hierro is Víctor Lux Crux (Ordre Etern, Qa’a, Jochen Arbeit & Huan). 2015 has been a year of reactivation and growth of this project halfway between postindustrial and rhythmic noise. Breaking a hiatus of 3 years, doing 2 tours and 2 incursions, playing in 6 different countries, releasing a cdr and a 10″. His last 2 concerts in Bristol and Berlin, playing in front of 200 people has caused  sensation. This will be his last concert this year.

DJ MICHAEL HOLLAND
Co-fundador del segell de Manchester Tesla/Ono responsables d’editar discs de grups com Lightning Glove, Gnod, Michael O’Neil o Negra Branca, d’aquesta última punxarà material inèdit del seu proper disc.

Co-fundador del sello de Manchester Tesla/Ono responsables de editar discos de grupos como  Lightning Glove, Gnod, Michael O’Neil o Negra Branca, de esta última pinchará material inédito de su próximo disco.

Co-founder of the Manchester label Tesla/Ono responsible for the releases of records by bands such as Lightning Glove, Gnod, Michael O’Neil or Negra Branca, of this last artist he’ll spin unreleased material from her upcoming album.

+COMISARIOS DE LA LUZ DJ’s
Músiques No Ordinàries. Músicas No Ordinarias. Non Ordinary Music